VUC Storstrøm

 
 

Det nye VUC ligger i overgangen mel­lem byen og ”naturen” på Munkebak­ken. Netop denne overgang har væ­ret et hovedtema i bearbejdningen af bygningskroppen. Bygningen fungerer som et bindeled mellem byen og bak­ken. I dag opleves Munkebakken som en grøn mur, når man færdes mod syd, ad Teatergade. I vores forslag til det nye VUC er der arbejdet med at lade byg­ningen skabe forbindelse på tværs af den grønne mur, og knytte Munkebak­ken og Teatergade tættere sammen.

Som ønsket, er bygningen delt i to byg­ningskroppe, der minimere skalaen af det samlede byggeri samt skaber en bedre visuel forbindelse på tværs af bygningen. De to bygningskroppe for­bindes fysisk af en gennemgående stueetage, samt en gangbro på 2. sal. Mellem de to bygningskroppe formidler et levende trappeforløb terrænspringet op til toppen af Munkebakken.

Stueetagen er i princippet sammensat af to bygningskroppe, en høj og visuelt meget åben del, der rummer de offent­lige rum, såsom foyer, atrium og café, og en lavere, mere lukket del, der pri­mært indeholder de administrative funk­tioner. Den lave bygningskrop er med til at nedbryde bygningens skala, så den bedre tilpasser sig den omkringliggen­de by. Den lave bygningskrop ”trapper” ned mod øst, og starter dermed bevæ­gelsen op ad bakken fra Teatergade.


Type: undervisningsbyggeri

STATUS: 2. plads i konkurrence

Størrelse: ca. 5.800 m2

Kunde: VUC Storstrøm

Samarbejdspartnere: 5E Byg, Ingeniør'ne, LABLAND architects

Lokation: Næstved