VUC GLØDELAMPEN

 
 

VUC i Aabenraa, har længe haft til huse i en bygning, der oprindeligt blev opført i 1950’erne, som teknisk skole. Bygningen ligger ideelt, centralt i byen, men efterhånden er de fysiske rammer blevet for små og utidssvarende. Derfor erhvervede man den eksisterende nabobygning, en gammel, og delvist bevaringsværdig glødelampefabrik. Under forudsætning af, at glødelampefabrikkens østlige facade blev bevaret, fik man, af kommunen, lov at rive resten af bygningen ned, og udvide VUC, så man fremover ville råde over et dobbelt så stort areal. .

 Den eksisterende skole har udadtil, mod øst, syd og vest, bevaret sit oprindelige udtryk, dog er enkelte nye elementer tilføjet i form af kviste, nye vinduesåbninger og en udvidelse af kantinen. Disse er alle markeret med en corten-beklædning, så man klart kan kende nyt fra eksisterende.

Indvendigt, er skolen dog ikke til at kende. Eksisterende vægge er så vidt muligt revet ned, og de gamle undervisningslokaler er erstattet af nye, åbne og varierede læringsmiljøer.

 Mod nord er skolen udvidet med en markant, moderne teglbygning, hvor mønstermurværk og en legende søjlestruktur giver variation og karakter.

 Mod øst er glødelampefabrikkens facade bevaret men friholdt fra den nye bygning af et mellemrum, der er udnyttet til glaskarnapper med gruppearbejdspladser, som skyder sig ud fra den nye bygning.

Mod vest er facaden i den nye tilbygning udført som en dobbeltfacade, hvor integrerede altaner giver indvendig solafskærmning, samt udendørs opholdsmuligheder på de enkelte etager.

Vinder af Aabenraa Kommunes Arkitekturpris 2018


Type: UNDERVISNINGSBYGGERI

STATUS: Indviet 2017

Størrelse: ca. 3.100 m2 nybyg og 3.450 m2 ombyg

Kunde: VUC Syd

Samarbejdspartnere: Rambøll

Lokation: Aabenraa