KVALITETSLØFT AF LÆRINGSMILJØER

 

I 2012 fandt Billund Kommune og LEGO Fonden sammen i et fælles ønske om at tage udgangspunkt i legen og at udvikle de bedst mulige rammer for, at børn kan vokse op som skabende verdensborgere - at gøre Billund til "Børnenes hovedstad". Som et led i disse bestræbelser, har læringsmiljøerne på tre af kommunens folkeskoler og fem af kommunens børnehaver fået et kvalitetsløft, i tråd med den overordnede vision. Med afsæt i et inspirerende og afklarende, brugerinddragende workshopforløb, er der udarbejdet nogle vidt forskellige projekter, nøje tilpasset de forskellige institutioners behov og brugergruppe. Der er lagt stor vægt på skabe variation i indretningerne, så børnenes individuelle behov imødekommes. Der er skabt forskellige læringsmiljøer og måder at opholde sig på, og der er skabt mulighed for at søge ro og fordybelse uden at træde uden for fællesskabet.


Type: Undervisningsbyggeri

STATUS: opført 2016

Størrelse: —

Kunde: Billund Kommune

Samarbejdspartnere: LABLAND architects (landskab)

Lokation: Billund Kommune