BROAGER KINDERGARTEN

 

Broager Kindergarten har i dag til huse i små, utidssvarende lokaler. Derfor er det blevet besluttet at opføre en ny institution til i alt 50 børn - fordelt på 15 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. Børnene opdeles i tre grupper.Der er i projektet lagt vægt på, at der etableres mangeartede muligheder for at udfordre kroppen. Ikke kun på legepladsen og i motorikrummet, men overalt, hvor det er muligt - også indendørs. Børn der bevæger sig meget, som kravler rundt og udfordrer kroppen motorisk, træner ikke kun musklerne men også hjernen og nerverne. Børn der bevæger sig meget, bliver "klogere" og hurtigere til at lære, det styrker sprogudviklingen/den matematiske/abstrakte forståelse, samt, ikke mindst, børnenes selvværd.


Projekt: Integreret institution

Type: Arkitektrådgivning

STATUS: under udførsel - 2019

Størrelse: 450 m2 nybyg

Kunde: Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig

Samarbejdspartnere: Rambøll

Lokation: broager