Projekt: Sundheds- og aktivitetscenter
Type: Konkurrenceforslag (1. plads)
Størrelse: 350 m2
Kunde: Aabenraa Kommune
Samarbejdspartnere: Chr. Johannsen´s Eftf. A/S, dirks Rådg. Ing. ApS
Lokation: Padborg

Valdemarshus

 

Der er i forslaget lagt vægt på at skabe en moderne bygning, der kan fungere som en perfekt ramme for centerets aktiviteter.

Med sin bygningshøjde på ca. 6 meter, røde teglmure og sit 25 graders sadeltag er bygningen velintegreret i den eksisterende skala og materialitet.

I kraft af sin facadebearbejdelse skiller huset sig dog alligevel ud fra sine omgivelser, og markerer, at der er tale om en bygning med en udadvendt og offentlig funktion.

 

Den nye bygning er disponeret som to længehuse, forbundet af en mindre mellembygning. Det største af længehusene, mod nord, indeholder en stor forsamlingssal, der kan underopdeles, samt køkken og møbeldepot.

Den mindre længe, mod syd, indeholder: Kontor, værksted, toiletter, rengøringsdepot og teknikrum.

Den lavere mellembygning fungerer som ankomstareal, samt som bindeled mellem de to længer.

 


 DOWNLOAD REFERENCEARK