Projekt: Brejnbjerg plejecenter
Type: Privat opdrag
Størrelse: 4430 m2
Kunde: Vojens Andels-Boligforening
Samarbejdspartnere: Rambøll
Lokation: Rødekro
Status: Opført 2003
 
Brejnbjerg plejecenter
 
Ombygningen er disponeret således at bestående hovedfløj er indrettet til centerfunktioner, og boligfløjene er om- og tilbygget således, der er indrettet 16 afskærmede boliger, 3 aflastningsboliger samt 27 plejeboliger.

Dagcenterfunktion er indrettet i den sydlige bygning hvorfra der via gange er skabt optimal forbindelse til den øvrige del af den eksisterende bygning, samt til de nye boliger ved Julius Nielsens Vej.
Bebyggelsen søger at give enhed og homogenitet, samtidig med at der gennem enhedernes indbyrdes placering, opnås selvstændighed, privathed og tryghed.

 
 
 

 DOWNLOAD REFERENCEARK