Projekt: Stollig
Type: Konkurrence 1 præmie
Størrelse: 210 boliger
Kunde: Aabenraa kommune
Samarbejdspartnere: GBL
Lokation: Stollig

Stollig Konkurrence


Visionen for forslaget er et nyt, bæredygtigt og attraktivt boligområde.

Udgangspunktet for forslaget er variation og mangfoldighed. Forslaget udnytter områdets placering i spændet mellem land og by: Det åbne land, landsbyen Stollig og byen Aabenraa, og dets åbenbare landskabelige herligheder, til en varieret bebyggelsesplan, som vil kunne tiltrække en mangfoldighed af befolkningstyper i alle livsfaser.

Bæredygtighed er det altdominerende tema for forslaget, som konstituerer
områdets egen identitet.

Bæredygtighed vil sige på en gang at udnytte det eksisterende og fremtidssikre, så forslaget både kan opfylde behovene i dag, samtidig med at det - ved få tiltag, vil kunne opfylde fremtidige generationers behov.

 


 DOWNLOAD REFERENCEARK