Projekt: Sonnesgade
Type: Privat opdrag
Størrelse: 8500 m2
Kunde: Brabrand Boligforening
Samarbejdspartnere: H. Hoffmann & Sønner A/S
Lokation: Aarhus C
Status: Opført 2003
 
Sonnesgade
 

Projektet omfatter 95 almene boliger samt 300 m2 fællesarealer.

Boligerne er opført med en standard indretning svarende til et råhus, således at toilet-kernen er færdigudført incl. sanitetudstyr samt basis installationer for køkken og op- varmning. Det betyder, at den endelige aptering er udført af lejerne.

Den arkitektoniske ide for bebyggelsen, er at bygningen tilpasser sig den omkring-liggende arkitektur, men træder frem i et nutidigt arkitektonisk udtryk.

Projektet er forsøgsbyggeri i By- og Boligministeriets forsøgsrække omkring nye samarbejdsformer.

Projektet er opført som partnering.

 
 

 DOWNLOAD REFERENCEARK