Lænkebjerg

 

Projekt: Lænkebjerg
Type: 20 boliger
Størrelse: ca. 2.000 m2
Kunde: Oxdal A/S
Samarbejdspartnere: Cowi
Lokation: Haderslev

Lænkebjerg

 

Boligbebyggelsen er placeret på en flot beliggende grund på overgangen mellem byen og det åbne land.
Bygningskroppene er udformet som dobbelthuse i to forskellige varianter.
Bebyggelsen er på en gang gedigen og genkendelig i sin klassiske grundform, hvor den nutidige rytme i vinduesfacaderne giver husene en moderne stemning.
Alle boligerne er udformet, så der er god udsigt og optimale dagslysindtag.
Boligerne er placeret, så der er mulighed for lange kig mellem husene til det naturskønne område og alle boligerne er sydvestvendte.
Ved ankomsten til boligen i nordfacaden ligger udhuset og separerer de to boligers udeopholdsrum, der i øvrigt er afgrænset af hække.
Dette opholdsrum danner en overgang fra det offentlige rum til den private bolig.

 

 

 


 DOWNLOAD REFERENCEARK