Projekt: Kildespringet
Type: Privat opdrag
Størrelse: 2200 m2
Kunde: Certus Invest
Samarbejdspartnere: Grontmij Carl Bro, Søgaard Byg
Lokation: Aabenraa
Status: Opført 2009
 
Kildespringet
 
Boligbebyggelsen Kildespringet ligger på en spændende grund.
Grunden falder kraftígt fra vest mod øst, og har udsigt over byen og fjorden.
Bebyggelsen følger landskabet og deler grunden i 2; én ankomst, og én privat have
med det gamle Kildespring som naturligt omdrejningspunkt.
Vi har udnyttet landskabets topografi til at integrere parkeringsarealer til beboerne
under huset, i forbindelse med trappe og -elevatorkernerne. Der er direkte adgang
fra elevatorerne til boligerne.
I bebyggelsen findes lejligheder i fra 110m2 - 171 m2 m2. i  1 og -2 plan.
Lejlighedsplanerne er organiseret således at alle primære opholdsarealer er
orienteret mod udsigten; enten mod øst eller vest.
De sekundære opholdsarealer (køkken,wellness kerner) er placeret centralt
i boligerne.
http://www.kildespringet.dk/

HÆDRENDE OMTALELSE I FORBINDELSE MED
AABENRAA KOMMUNES ARKITEKTURPRIS 2011

 
 

 DOWNLOAD REFERENCEARK