Projekt: Områdecenter Østervang
Type: Om- og tilbygning
Størrelse: ca. 2.700 m2
Kunde: Nørre Snede Kommune, Nørre Snede Ældreboligselskab
Samarbejdspartnere: Rådg. Ing. Benny Hansen A/S
Lokation: Klovborg

Områdecenter Østervang

 

Hoveddisponeringen omhandler en om- og tilbygning af det bestående plejehjem som er opført og udvidet over en længere årrække.

Med baggrund i de bestående bygningers anvendelsesmuligheder er ombygningen disponeret således, at bestående centerfløj bibeholdes til centerfunktioner. Nordfløjen ombygges så der indrettes tidssvarende boliger og der tilbygges et nyt fælles opholdsareal i eksisterende gårdrum, hvilket giver fløjen et naturligt samlingspunkt. Den eksisterende østfløj ombygges i parterre så boligerne bliver tidssvarende og der indrettes et fælleopholdsareal der spænder fra vest til østfacaden. I vestfacaden anlægges en ny lysgård der giver lys til fællesopholdsarealet og mulighed for udeophold mod vest.

Ved østfacaden af østfløjen påbygges en forbindelsesgang der forbinder østfløjen med en ny tilbygning.


 DOWNLOAD REFERENCEARK