Tandsbjerg Plejehjem

Projekt: Tandsbjerg Plejehjem
Type: Plejehjem, nybygning
Størrelse: ca. 2.500 m2
Kunde: Sønderborg Kommune
Samarbejdspartnere: Rambøll
Lokation: Sønderborg

Tandsbjerg Plejehjem

 

Byggeopgaven er delt i to etaper, hvor første etape udgør nybygningen og er beskrevet i nærværende projektforslag.

Den nye bebyggelse består af længehuse, der sammenbygges på en måde, så der dannes afskærmede gårdrum til udeophold for plejehjemmets beboere.

Bygningerne opføres med teglstensfacade brudt af lette glaspartier. Tagkonstruktionen er traditionelle gitterspær belagt med røde vingetegl.

De fælles udendørs opholdsarealer udformes under stor hensyntagen til det bestående anlæg, med gårdhaver udlagt som prydhaver, køkkenhaver og afskærmede terrasser.

Bebyggelsesforslaget søger at give enhed og homogenitet, samtidig med at der gennem enhedernes indbyrdes placering, opnås selvstændighed, mulighed for privatliv samt tryghed.


 DOWNLOAD REFERENCEARK