Digegården

Projekt: Digegården
Type: Plejehjem
Størrelse: ca. 1.500 m2
Kunde: Højer Kommune / Domea
Samarbejdspartnere: Rambøll
Lokation: Højer
Status: Opført 2008

Digegården

 

Hoveddisponeringen omhandler en om- og tilbygning af det bestående plejehjem.

Med baggrund i de bestående bygningers anvendelsesmuligheder er ombygningen disponeret således, at den eksisterende nordfløj bibeholdes til centerfunktioner.

Vestfløjen ombygges så der indrettes tidssvarende boliger med tilhørende fællesophold, der spænder fra vest til østfacade.

De 2 eksisterende sydgavle forbindes af en 2-etages nybygning med boliger og fællesopholdsarealer. Derved dannes et lukket gårdrum, der indrettes som sansehave til beboerne, som derved får et attraktivt udeareal.


 DOWNLOAD REFERENCEARK